Astu liikmeks.

Sisseastumismaks (ühekordne) 10€ makstakse liitu astumisel. Seejärel väljastatakse perele Pärnumaa LPL-i  liikmekaart, millele tehakse igal aastal märge makstud maksude kohta. Liikmemaksu suuruseks on  2015 aastal 15€ , alates 2016 aastast 20.00€. Maksta Swedbanga a/a EE282200001120144243, MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit. Makse selgitusse märkida perekonnanimi ja mille eest makstakse – sisseastumismaks või aastamaks, viimasel juhul lisada ka aasta, mille eest makstakse.

avaldus.doc