Volinike koosolek 2013

20.aprillil 2013 toimus Pärnus PLPL volinike koosolek. Mida räägiti ja otsustati:
1. Kaeti ja vaeti üle liikmete nimekirjad ning otsustati : Seoses toiduabi jagamise korra muutumisega (alates 2014 korraldab toiduabi jagamist Sotsiaalministeerium ja kuna EL laoseisud on otsakorral, aheneb abisaajate ring, väheneb toodete sortiment ning jagatavad kogused) jagame sel aastal järgmiselt : abisaajate nimekirja liidame ka liikmete lapsed, kes on sündinud 1985., 1984. ja 1983.a. Põhjus – alates järgmisest aastast ei pruugi paljud meie pered enam mingit toiduabi saada.
Toiduabi saajate nimekirjad pannakse lukku kuupäeval, mil meile antakse teada saadava abi kogused, jagatakse abisaajate vahel ja teavitatakse sellest liikmeid.
2. Liikmemaks. Liidu liikmemaksu suuruseks kehtestas Üldkoosolek 2011.a. 15.- eur ja see ei muutu. Keeruliseks ja probleeme tekitavaks kujunes toona sisse seatud liikmemaksu maksmise kord, mis kehtestas mitu erinevat tähtaega.
Otsustati : Jooksva aasta liikmemaksu maksmise tähtajaks on 15. juuli.
Poolaasta lõpp ei sobi põhjusel, et mai- ja juunikuus on lastega peredel väljaminekud seoses lasteaedade ja koolide ekskursioonide, lõpetamistega jms…
Pered, kel liikmemaksud tasumata, palun arvestage selle kuupäevaga, kui ei soovi nimekirjast välja langeda!
3. Üritustele registreerimine. Emade- ja isadepäeva peole, samuti teistele liidus korraldatavatele sündmustele loetakse pere registreerituks siis, kui on tasutud osavõtumaks. Kuna seda ei pea sularahas maksma ja on võimalik kanda liidu arveldusarvele 1120144243 Swedbanka, siis arvestatakse peo ettevalmistamisel kohad vaid neile, kel osavõtumaksuga kõik klaar! Kohapeal maksta ei saa!
Palume kinni pidada registreerimise tähtaegadest!
Emadepäeva peole, mis seekord toimub traditsioonilisest nädala võrra varem, kestab kirjapanek 27. aprillini!!!! Viimane võimalus!!!!
Pärast seda kuupäeva tellime tordid ja muu vajaliku kohvilaua katmiseks, arvestades kohad peredele, kes on õigeaegselt registreerunud ja kohaletuleku osavõtumaksu maksmisega kinnitanud!