Volinike koosolek 2014

Pärnumaa Laupäeval, 8. veebruaril toimunud Pärnumaa LPL-i juhatuse ja Volikogu koosolekul ( 16 osavõtjat 10-st omavalitsusest, aeg : 11.00 – 14.55 ) oli päevakorras :Pärnumaa LPL-i Põhikirja muudatusettepanekud Põhikirja kaasajastamiseks (esitamiseks-kinnitamiseks Üldkoosolekule)

Liikmemaksude maksmise kord ja suurus

Perekaart ja liikmete andmebaas

Volinike ülesanded, koostöö piirkonnas (KOV, liikmed, ettevõtjad jne.), Volikogus ja PLPL-i juhatusega

Liidu üritustest teavitamine ja osavõtjate registreerimine
Tegeuvskava 2014.a.-ks
ELPL-i Liidupäevale ELPL-i presidendi, juhatuse liikme ja revisjonikomisjoni liikme kandidaatide esitamine
Juhatuse poolt vastuvõetud otsuste läbivaatamine
Abijagamine ja osalemine projektis “Koos kooli!”
Jooksvad küsimused, probleemid

Esmalt otsustati PLPL-i liikmetele teha teatavaks liikmemaksude maksmise uus kord, mis võeti vastu lähtudes Viljandimaa LPÜ jt aastatepikkusest kogemusest ning liidu tegevuste ja eelarve planeerimise parendamiseks.
Otsus alljärgnev :
Sisseastumismaksu suuruse (10.- eur) ja maksmise kohta muudatusi ei tehta. Liikmemaksu suurus ei muutu ja selle määraks on endiselt 15.- eur/aasta eest.
2014.a. liikmemaksu tasumise tähtaeg – 15.juuli 2014.a.

Edasi, lähtuvalt siis juba kehtivast uuest Põhikirjast, mis sätestab :
Iga järgneva majandusaasta liikmemaks peab olema liikmel tasutud eelneva majandusaasta 15. detsembriks. Liikmemaksu mittetasumisel on juhatusel õigus otsustada liikme liikmestaatus.
Seega : tuleb paratamatult 2014.a. aasta jooksul igal perel, kel soovi olla jätkuvalt Pärnumaa LPL-i liige, välja käia 2 aasta liikmemaksud.
Kindlasti tuleb pangaülekandega maksmisel selgituseks lisada, missuguse aasta eest makstakse! (2014.a liikmemaks või 2015.a. liikmemaks).

Ja veel : Sageli esineb juhtumeid, kui ülekanded liidu arveldusarvele on teostatud pere lapse, vanaema või kellegi teise kontolt. Sel juhul palve : Palun selgitusse lisada pere nimi, kelle eest on liikmemaks, osavõtumaks vm tasutud!
Liit ostab raamatupidamisteenust väljastpoolt ja liikmeid mitteteadval -tundval raamatupidajal on väga keeruline nuputada, missuguse pere juurde linnuke teha!

Natuke eelinfot ka 2014.a. tegevuste kohta :

14. veebruar – Sõbrapäeva tähistamine toetajate meelespidamisega ja kui on ettepanekuid, üllatame kedagi eriti abivalmidust ja head tahet üles näidanud inimest, KOV-i või firmat….seega LASTERIKASTE PEREDE ERILIST SÕPRA!

2. märtsil oleme oodatud Pärnusse Munamäele Vastlapäeva tähistavale Siiliolümpiale, mille peakorraldajaks on IRL Naisklubi (vajalik eelregistreerimine hiljemalt 25. veebruariks : e-post – kallimagar@gmail.com ; tel. 5308 3080)

12. aprill – ELPL-i Liidupäev Viljandimaal (eelregistreerimine PLPL-i kuni 30. märtsini)

9. mai – Emadepäeva pidu Nooruse Majas (algus kell 19.00)

10. mai – BIGpanga ja ELPL-i Suurperede päev Tallinnas (kohtade arv piiratud,
toimub eelregistreerimine)

1. juuni – MTÜ Hea Tegu korraldatav Lastekaitsepäev Kaubamajaka juures

27.- 29. juuni – PLPL-i perelaager (llaagrikoha otsingud toimuvad, ettepanekud on
kõik oodatud! Soovitav ujumiskoha lähedus jms.)

11. – 13. juuli – ELPL-i Suvekool Hiiumaal (Pärnumaa LPL-ile eraldatud 45 kohta).

Liidu kontor avatud – IGAL KOLMAPÄEVAL kell 11 – 16
Muul ajal kokkuleppel. Muudatustest teatame FB-s liikmete
grupis ja liidu kodulehel www.lasterikkad.ee/parnumaa.

KÄSITÖÖHUVILISED! Kel huvi ja soovi tulla endile kauneid esemeid õmblema ning sellelalseid saladusi-teadmisi omandama meie liidu tunnustatud käsitöömeistrite Helen Lensmendi ja Kalli Avaldi juhendamisel (ehk leidub veel keegi, kes oma oskusi ja kogemusi jagaks?) – PALUN ANDKE OMA SOOVIST JULGELT MÄRKU, ET SAAKSIME KA NEED TEGEVUSED OMA PLAANIDESSE LÜLITADA JA ASJA ORGANISEERIMA ASUDA!

ELPL-i projekti LAPITEKIMAANIA käigus valminud lapitekkide näitus saabub ka peagi Pärnu linna ja miks ka mitte Pärnumaale rändama, kui leidub sobivaid kohti, kuhu näitus üles panna.
Pärnus on kokku lepitud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledziga, kus näituse ülespanek ja avamine saab toimuma lähiajal ja koha haldajate soovil võiks see seal üleval olla koguni 2 kuud!

Esialgu ehk piisab sellest infost.

PLPL-i Üldkoosoleku toimumise aeg on seni lahtine.
Orienteeruv – mai lõpp või juuni algus.