ASTU LIIKMEKS

 

AVALDUS

Käesolevaga soovin astuda Saaremaa lasterikaste perede ühenduse (SLPÜ) liikmeks ja esitan oma pere kohta järgmised andmed:

*Avalduse esitaja nimi

*E-mail

*Kontakttelefon

*Ema nimi

*Ema isikukood

Isa nimi

Isa isikukood

*1. lapse nimi

*1. lapse isikukood

*2. lapse nimi

*2. lapse isikukood

*3. lapse nimi

*3. lapse isikukood

4. lapse nimi

4. lapse isikukood

5. lapse nimi

5. lapse isikukood

6. lapse nimi

6. lapse isikukood

7. lapse nimi

7. lapse isikukood

8. lapse nimi

8. lapse isikukood

*Kodune aadress

Palun kirjutage alumisse kasti pildil olev tähtede ja/või numbrite kombinatsioon.
captcha

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud SLPÜ põhikirjaga ning esitatud andmed minu pere kohta on õiged.
Samuti kohustun koheselt tasuma liitumistasu ja liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale Saaremaa lasterikaste perede ühenduse arveldusarvele EE572200001120229566 Swedbankis, saajaks: MTÜ Saaremaa lasterikaste perede ühendus.

* tärniga väljad on kohustuslikud