Category Archives: aprill 2015

Kutse üldkoosolekule

koosolek

Kõik Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse liikmed on oodatud osalema SLPÜ üldkoosolekul, mis toimub 25.aprillil kell 17.00 Kuressaare Linnavalitsuse II korruse saalis. Registreerimine algab kell 16.45.

Üldkoosoleku päevakord:
1. Külalisesineja Saaremaa Arenduskeskuse MTÜ konsultant Helje Pent;
2. 2014.a. tegevusaruanne;
3. 2014.a. majandusaasta aruanne;
4. 2014.a. revisjoni aruanne;
5. 2015.a rahalised vahendid;
6. Arengukava küsitluse vastused;
7. Jooksvad küsimused.

Peale koosolekut on kohvilaud.