LIIKMED

 

2018. aasta liikmemaksu suurus on 36 EUR ja tasumise tähtaeg 31.detsember 2017.a.

Liikmemaks tuleb tasuda ühenduse arveldusarvele EE572200001120229566 Swedbankis. Saajaks: MTÜ Saaremaa lasterikaste perede ühendus, selgitusse märkida maksja perenimi ja aasta.

Meie liikmeteks saavad hakata kõik Saare maakonna pered, kelle leibkonnas kasvab vähemalt kolm last, kes on kuni 19-aastat vanad või õpivad päevases õppevormis või kõrgkoolis täiskoormusega vanuses kuni 26 aastat k.a.

*Toetajaliige ei vasta enam kõigile lihtliikme nõuetele, kuid soovib osaleda ühingu töös, tunnustab ühingu põhikirja, soovib kaasa aidata ühingu eesmärkide elluviimisele, soovib toetada ühingut teadmistega, majanduslikult või mõnel muul viisil.

 

Alates 1. jaanuarist 2018.a. on ühenduse liikmemaks 36€ aastas, mis tuleb maksta eelmise aasta 31. detsembriks.
Uutel liikmetel sõltub liikmemaksu suurus liitumise kuupäevast. Liitudes perioodil 1. jaanuar-30.juuni, tuleb uuel liikmel tasuda kogu jooksva aasta liikmemaks, liitudes perioodil 1.juuli – 31. detsember tuleb tasuda poole aasta liikmemaks.

Uutele liikmetele lisandub ka ühekordne liitumistasu 10€.

Raha kanda Saaremaa lasterikaste perede ühenduse arveldusarvele EE572200001120229566 Swedbankis. Saajaks: MTÜ Saaremaa lasterikaste perede ühendus.

 

ASTU LIIKMEKS