VABATAHTLIKUD

vabatahtlik_sober

 

Mais 2016 väljastasid Liikumine Kodukant ja Siseministeerium meie ühendusele vabatahtliku sõbra märgise. Vabatahtliku sõbra märgis on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust organisatsioonides.

Märgise saamiseks peab organisatsioon osalema vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, mille raames pakutakse nõustamist, üheskoos hindajaga analüüsitakse ja arendatakse oma vabatahtliku tegevuse korraldamist, ikka kõik selleks, ühenduste ja vabatahtlike koostöö sujuks.
Märgise kohta leiab lisainfot siit.

 

Vabatahtliku tegevuse olemus ja mõiste

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata, kellegi teise või ühiskonna hüvangust.
Vabatahtlik on vabatahtlikus tegevuses osalev inimene, kes aitab organisatsiooni missiooni ja eesmärke ellu viia.

 

Vabatahtlike võimalused Saaremaa lasterikaste perede ühenduses

Tegevused, mida vabatahtlikud teha saavad:
* Kaasa lüüa ühenduse poolt korraldatud ürituste läbiviimisel: vastlapäev, emadepäev, suvepäev, isadepäev, jõulupidu.
* Kaasa lüüa Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2017.a suvekooli ettevalmistamisel.
* Osaleda heategevuskampaania Lapsed Kooli läbiviimisel, annetuste kogumisel.
* Korraldada ise mõni põnev üritus, viia läbi koolitusi, õpitubasid, vestlusringe.
* Täiendada/uuendada ühenduse infokanaleid: koduleht, FB leht.
* Aidata kaasa ühenduse igapäevategevuste läbiviimisel (kirjavahetus, ühenduse tegevuste kajastamine meedias, infokanalites).
* Arendada koostööd organisatsioonidega, mille tulemusel paraneb lasterikaste perede toimetulek.
* Kirjutada projektitaotlusi, et suurendada ühenduse tegevusvõimekust.

 

Vabatahtlike arenguvõimalused

* Võimalust näha ja hinnata lasterikaste perede vajadusi ja võimalusi.
* Eneseteostuse võimalus, pannes end proovile uutes valdkondades.
* Head organiseerimiskogemust ürituste korraldamisel.
* Suhtlemise kogemust, uusi tutvusi, julgust, kodust välja saamise võimalust.
* Osa saada pakutavatest üritustest.
* Võimalus osaleda Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt pakutavatest koolitustest.

 

Loe ka: Vabatahtlike kaasamise juhend

 

 

Kui soovid panustada ja kaasa aidata lasterikaste perede heaolule, siis võta ühendust Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendusega.

Kontakt: Laura Leidas, e-post: laura@lasterikkad.ee, tel: +372 56 158 879