Liikmed

Viljandimaa LPÜ liikmeskonna moodustavad Viljandi linna ja maakonna pered, kus kasvab 4 ja enam last. Liikmeks soovija esitab AVALDUSE , mille juhatus vaatab läbi ja teeb vastava otsuse. Liikme- ja sisseastumismaksu suurus määratakse üldkoosolekul. Alates 2017 aastast on sisseastumismaks 10€ ja edaspidi aastamaks 25€.